Coraz większa ilość spraw rozwodowych w polskich sądach każe zastanowić się nad funkcją współczesnej rodziny oraz problemami, z jakimi borykają się małżeństwa młode oraz z dużym stażem małżeńskim. Rozwody nie są dzisiaj stygmatyzowane jak dawniej, a wiele z nich to efekt wieloletnich zaniedbań dwojga ludzi oraz ich bliskich. 

Przyczyny rozwodów w Polsce

Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn rozpadu małżeństwa wymienia się przede wszystkim różnice nie do pogodzenia – jest to niezwykle pojemny termin, w którym możemy znaleźć nie tylko różnice światopoglądowe czy religijne, ale również chęć lub niechęć do posiadania dzieci. Powodem rozwodów jest również niewierność małżonków czy trwały rozpad pożycia. Przyczyną rozwodów często jest również przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. O powodach rozwodów i sposobie ich przeprowadzania przeczytasz na stronie http://adwokat-katowice.info.pl/rozwody-separacje/.

Długość trwania sprawy rozwodowej może zależeć od wielu czynników – najważniejszymi z nich jest posiadane potomstwo oraz majątek, który para zgromadziła podczas trwania małżeństwa. W czasie rozpraw sądowych sąd musi nie tylko ustalić głównego opiekuna dziecka, ale też zaproponować rozwiązania związane z widywaniem dziecka przez drugiego rodzica. Sąd może również zasądzić alimenty – mogą być one wypłacane zarówno na dziecko, jak i na współmałżonka, jeśli w wyniku rozwodu jego sytuacja życiowa uległa znaczącemu pogorszeniu. 

Czy adwokat może nam pomóc?

Adwokat wynajmowany do spraw rozwodowych ma za zadanie przede wszystkim zadbać o dobre imię i interesy klienta oraz dbać o to, aby swoimi krokami nie pogorszył on swojej sytuacji prawnej. Adwokat musi zapoznać się z nasza sprawą rozwodową, bezstronnie ją ocenić, kolejno zaś zaproponować rozwiązania i środki, które pozwolą na osiągnięcie danego celu w sądzie. 

Comments are closed.

Pin It